دفتر مرکزی :مهاباد-میدان شهرداری ،مجتمع مهاباد مال طبقه اول پلاک C60 تلفکس :42456086

شعبه اول فروشگاه :مهاباد-خیابان صلاح الدین ایوبی غربی ،روبروی بانک رفاه
تلفن :42233771-044
کد پستی :5916859174

شعبه دوم فروشگاه :مهاباد ،میدان شهرداری ،مجمتمع تجاری مهاباد مال ،طبقه زیرزمین پلاک 48A
تلفن :42456116-044
شماره تماس های ضروری :09120867268